Centrul nostru a apărut ca un răspuns la cerinţele actuale ale serviciilor de recuperare medicală din România. Experienţa în domeniu, cursurile de formare profesională efectuate în ţară şi străinătate, schimburile de experienţă realizate la centre de profil din ţări cu tradiţie în kinetoterapie, ne obligă să abordăm cu responsabilitate actul kinetic. Alături de ceilalţi specialişti ai echipei interdisciplinare, kinetoterapeutul vine să sprijine integrarea persoanelor cu disabilităţi într-o societate nu tocmai pregătită să-i accepte şi să-i susţină. Prin perfecţionarea sau folosirea a ceea ce pacientul poate realiza la un nivel fiziologic, prin găsirea unor căi de orientare în rezolvarea unor probleme, fără a utiliza însă un set de tehnici şi exerciţii date, stabilite, încercăm să dovedim că, recuperarea începe tot mai mult să se apropie de ceea ce fiinţa umană este cu adevărat, de ceea ce omul poate realiza ca fiinţă complexă. Centrul de recuperare medicală şi reabilitare funcţională Kineto Dema Group este pregătit să vă ofere ajutorul de care aveţi nevoie.

Comments are closed.

You must be logged in to post a comment.